Skip to main content

Filtr przeciwpyłowy P3 3M 2135

Zapewnia ochronę przed pyłami i drobnymi mgłami o koncentracji:
- do 50xNDS przy użyciu z półmaską,
- do 200xNDS przy użyciu z maską.
Zalecane w przemyśle:
- budowniczym,
- wydobywczym,
- farmaceutycznym,
- ceramicznym,
- produkcji materiałów ogniotrwałych,
- przy sproszkowanych środkach chemicznych,
- odlewniczym,
- rolniczym.
Sprzedaż wyłącznie w kompletach - 2 szt