Skip to main content

Kaptur ucieczkowy SECURA 2000 K/E

Kaptur ucieczkowy SECURA 2000 K/E przeznaczony jest do szybkiego ewakuowania się ze strefy skażonej szkodliwymi i wysokotoksycznymi substancjami, w tym podczas pożaru. Zabezpiecza układ oddechowy przed dymem i tlenkiem węgla oraz innymi substancjami organicznymi i nieorganicznymi, które mogą wystąpić podczas pożaru.

W skład zestawu wchodzą:  

  • kaptur
  • półmaska SECURA 2000
  • filtropochłaniacze typu ABEK1P2 RD/CO, chroniące przed czynnikami występującymi podczas pożaru, parami i gazami, substancjami organicznymi i nieorganicznymi, kwaśnymi parami i gazami, amoniakiem i jego pochodnymi. Chronią również przed mieszaninami powyższych substancji a także przed tlenkiem węgla z równoczesnym występowaniem pyłów, dymów i mgieł.

Sprzęt zapakowany jest w torbę barierową oraz przenośną torbę, która chroni przed uszkodzeniami. Na torbie barierowej umieszczona została graficzna instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia konieczności użycia kaptura. Znajduje się tam również opis sposobu przechowywania i termin przydatności. 

Produkt spełnia wymagania norm zharmonizowanych: 

  • PN-EN 403:2007 (EN 403:2004) - za wyjątkiem pkt. 6.7
  • PN-EN 14387:2006 (EN 14387:2004) w zakresie pkt. 6.12 

SPECYFIKACJA PRODUKTU

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA SPRZĘTU.

  1. Zapytaj o produkt