Skip to main content

Zestaw SECURA 2000 PEST

Zestaw SECURA 2000 PEST przeznaczony jest do ochrony układu oddechowego, oczu i skóry przed szkodliwym działaniem środków ochrony roślin. 

Znajduje zastosowanie m.in. podczas: 

 •  przygotowywania cieczy użytkowych z truciznami (nawet I i II klasy)
 • opryskiwania na polu roślin niskich
 • podlewania roślin środkami ochrony roślin
 • opryskiwania sadów i chmielników
 •  wysiewania granulatu na polach

W skład zestawu wchodzą:  

 • dwufiltrowa półmaska SECURA 2000
 • dwa filtropochłaniacze typu 2041 A1P2 RD
 • szczelna torba wykonana z materiału barierowego, zabezpieczającą przed działaniem czynników zewnętrznych i atmosferycznych

Ponadto w zestawie znajdują się: 

 • kombinezon jednorazowego użytku
 • rękawice
 • gogle ochronne
 • teczkę do przechowywania i przenoszenia zestawu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Półmaska SECURA 2000 oraz filtropochłaniacze 2041 A1P2 RD posiadają certyfikaty oceny typu WE na zgodność z Dyrektywą 89/686/EWG oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) wg norm:

 •  PN-EN 140:2001 (półmaska SECURA 2000)
 • PN-EN 14387:2004+A1:2008 (filtropochłaniacz 2041 A1P2 RD) upoważniających do znakowania wyrobów znakiem CE

Elementy zestawu SECURA 2000 PEST są identyczne ze środkami ochrony indywidualnej będącymi przedmiotami świadectw zgodności: 

 • półmaska SECURA 2000 - CE 1437, certyfikat nr WE/S/1807/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa;
 • filtropochłaniacz 2041 A1P2 RD - CE 1437, certyfikat nr WE/S/1426/2009 z dnia 29 października 2009 r. wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa;
 • kombinezon MICROGARD 1500 - CE 0120, certyfikat nr 951067 wydany przez jednostkę notyfikowaną SGS Yarsley International Certification Sernice LTD, Trawers Way, Redhill, Surrey, RHI 2JN, United Kingdom;
 • rękawice typu UNIVERSAL PLUS 87-650 – CE 0493, certyfikat nr 03204392 wydany przez jednostkę notyfikowaną CENTEXBEL, TECHNOLOGIENPARK 7, B-9052 ZWIJNAARDE;
 • gogle typu ENHA 4304CC - CE 0070, certyfikat nr 0070-144-085-05-95-032 wydany przez jednostkę notyfikowaną INRS, Avenue de Bourgogne, B.P.n 27, 54501 Vandoevre CEDEX
 1. Zapytaj o produkt