Skip to main content

Zestaw SECURA 2000 LAK

Zestaw SECURA 2000 LAK przeznaczony jest do ochrony układu oddechowego przed pyłami, dymami i aerozolami ciekłymi, a także parami i gazami organicznymi których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65°C. 

Produkt znajduje zastosowanie m.in. podczas: 

 • lakierowania
 • szlifowania
 • obróbki mechanicznej 
 • laminowania

W skład zestawu wchodzą: 

 •  półmaska SECURA 2000
 • dwa filtropochłaniacze 2021 A1
 • dwa filtry płaskie SECAIR 2000.11 P1 N R zamontowane na pochłaniaczach za pomocą pierścieni dociskowych (zapakowane hermetycznie)
 • 10 sztuk filtrów SECAIR 2000.11 P1 N R w foliowym opakowaniu 

Ponadto w zestawie znajdują się:

 • rękawice
 • gogle ochronne
 • kombinezon jednorazowego użytku
 • teczka do przechowywania i przenoszenia zestawu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Półmaska SECURA 2000, pochłaniacze 2021 A1 oraz filtry płaskie SECAIR.11 P1 N R posiadają certyfikaty oceny typu WE na zgodność z Dyrektywą 89/686/EWG oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) wg norm PN-EN 140:2001 (półmaska SECURA 2000), EN 14387:2004+A1:2008 (pochłaniacz 2021 A1), PN-EN 143:2004, PN-EN 143:2004/A1:2007 (filtr SECAIR 2000.11 P1 N R) upoważniających do znakowania wyrobów znakiem CE.

 1. Zapytaj o produkt