Skip to main content

Zestaw SECURA 2000 DUST

Zestaw SECURA 2000 DUST przeznaczony jest do ochrony układu oddechowego przed aerozolami z cząstek stałych i ciekłych. Warunkiem skuteczności jest stężenie fazy rozproszonej aerozolu nieprzekraczające wartości 4 x NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie) dla filtrów klasy P1  oraz wartość 10 x NDS dla filtrów klasy P2.

Zestaw składa się z:

  • półmaski SECURA 2000
  • dwóch łączników puszkowych z filtrami SECAIR 2000.12 P1 R klasy P1 lub SECAIR 2000.06 P2 R klasy P2 (zamontowane na półmasce)
  • 10 szt. filtrów SECAIR 2000.11 P1 R lub SECAIR 2000.06 P2 R w opakowaniu foliowym

Filtry klasy P1 R znajdują zastosowanie podczas następujących prac: urabianie węgla kamiennego i brunatnego, granitu marmuru, piaskowca, dolomitu itp.; (cięcie szlifowanie) żelaza, stali i kamienia; obróbka drewna miękkiego w tartakach i stolarniach: czyszczenie odlewów i konstrukcji stalowych: produkcja; przeładunek i stosowanie wapna, cementu, nawozów sztucznych, surowców dla przemysłu szklarskiego i ceramicznego, surowców dla przemysłu gumowego, produkcja maki i pasz.

Filtry klasy P2 R znajdują zastosowanie podczas następujących prac: urabianie surowców mineralnych zawierających ponad 50% wolnej krzemionki; spawanie elektryczne; wytapianie i odlewanie metali (oprócz cynku i ołowiu); obróbka aluminium i jego stopów; pozyskiwanie i przeróbka rud metali (rudy miedzi, cynku, ołowiu, żelaza); cięcie i szlifowanie drewna twardego; produkcja pasz i produktów farmaceutycznych; lakierowanie proszkowe.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Półmaska SECURA 2000 oraz filtry płaskie SECAIR 2000.12 P1 R, SECAIR 2000.06 P2 R posiadają certyfikaty oceny typu WE na zgodność z Dyrektywą 89/686/EWG oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) wg norm PN-EN 140:2001 (półmaska SECURA 2000), PN-EN 143:2004, PN-EN 143:2004/A1:2007 (filtr SECAIR 2000.12 P1 R i SECAIR 2000.06 P2 R) upoważniających do znakowania wyrobów znakiem CE.

  1. Zapytaj o produkt